INFRASTRUCTUUR

Het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Utrecht vormt het provinciale basisnetwerk van (vaar)wegen en spoorverbindingen. Hier horen ook goederenhubs, laad- en loswallen, laadinfrastructuur en vrachtwagenparkeerplaatsen bij. Het LPU levert een bijdrage aan het actueel houden van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Utrecht. 

Het LPU stimuleert daarnaast het gebruik van een andere vervoerswijze, de modal shift, en het optimaal flexibel en duurzaam inzetten van verschillende vervoerswijzen, de synchromodaliteit. Dit ontlast het overvolle wegennet en dempt het negatieve effect van zware vrachtvoertuigen op kwetsbare binnensteden en het wegdek. Met name verplaatsing van goederenvervoer van weg naar water biedt kansen voor de provincie Utrecht.

De transitie naar emissieloze voertuigen vraagt om investeringen in voertuigen en laadinfrastructuur. Het LPU helpt bedrijven in deze transitie en informeert bedrijven over de mogelijkheden.

17-02-2022

TITEL MEEST RECENTE POST INFRASTRUCTUUR

Corresponding intro text of the article page to inform the reader and to let the reader click through. Lorem ipsum dolor sit collaborating amet. This intro will be cut off after 3 lines…