Logistiek in de Leefbare stad

Wonen, werken en recreëren met veel mensen in een beperkte ruimte. Dat is de stad van vandaag, maar zeker de stad van de toekomst. Onder andere door de grote binnenstedelijke bouwopgave in de provincie Utrecht. Gezond stedelijk leven staat in de woningbouwopgave centraal. Leefbare steden zijn de uitkomst.

Een leefbare stad is een stad waarin goederenvervoer een nutsfunctie heeft met beperkte impact op de leefbaarheid. Het Logistiek Platform Utrecht (LPU) wil dit stimuleren door kennis over nieuwe stadslogistieke concepten en goederenhubs te delen en de inzet van andere (kleinere, schonere) voer- en vaartuigen aan te moedigen. Ook wil het LPU bijdragen aan passende ruimte voor stadslogistiek binnen gebiedsontwikkelingen en de inrichting van de openbare ruimte.

Lees meer

17-02-2022

TITEL MEEST RECENTE POST Duurzaamheid & Leefbare stad

Bijbehorende intro tekst van de artikelpagina om de lezer te informeren en te laten doorklikken. Lorem ipsum dolor sit samenwerkend amet. Dit intro wordt na 3 regels afgebroken…