Bedrijven en overheden samen in coalitie ‘Goederenvervoer over Water’

‘Varen waar het kan, rijden als het moet’ is het motto van provincie Utrecht en partners uit de regio als het gaat over duurzaam goederenvervoer over water. Om onze leefomgeving schoner te krijgen, moeten we beter gebruik maken van bestaande vaarwegen met duurzame vaartuigen en schone voertuigen voor de ‘last mile’. 

Elektrische duwboot
Elektrische duwboot
 
En de plekken die over water goed bereikbaar zijn, moeten we koesteren. Dit is in het kort waar de intentieovereenkomst ‘Goederenvervoer over Water provincie Utrecht’, die 13 april is ondertekend, over gaat.

Naast de provincie Utrecht ondertekenen vanuit de publieke organisaties de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Stichtse Vecht, en Rijkswaterstaat Midden Nederland. Daarnaast en van cruciaal belang voor het vervolg sluiten bedrijven en maatschappelijke en kennisorganisaties zich bij de intentieovereenkomst aan. Verschillende bouwbedrijven, horecaleveranciers, logistieke partijen, afvalverwerkers en Hogeschool Utrecht zijn voor de ondertekening aanwezig.

De ondertekenaars in het Utrechtse Lage Weide
De ondertekenaars in het Utrechtse Lage Weide
 

De ondertekening volgt op een tweejarige verkenning van goederenvervoer over water op regionaal en lokaal niveau én het bouwen van het netwerk met publieke en private partijen. Uit pilots blijkt dat er kansen liggen in vervoer van (zware) materialen van en naar de binnenstad (om o.a. in Utrecht de kwetsbare kades en werfkelders te ontlasten) maar ook in de aanvoer van grote volumes bouwmaterialen naar de provincie gekoppeld aan de grote woningbouwopgave. Daarnaast zijn retail, horeca en afval belangrijke goederenstromen om over water te vervoeren.

Nu is het tijd om deze nauwere samenwerking met andere gemeenten en bedrijven te borgen om duurzaam vervoer over water verder te stimuleren. Want een schone transportsector is keihard nodig. Steden worden voller gebouwd en de bereikbaarheid komt verder onder druk te staan. We willen gezonde verstedelijking in de provincie Utrecht, dus daar hoort dan ook bij dat we elkaar helpen stappen te zetten in de overgang naar schonere vormen van transport. Vervoer over water is een van de middelen hiervoor. Arne Schaddelee, gedeputeerde provincie Utrecht

De ‘Coalitie Goederenvervoer over Water provincie Utrecht’ gaat de komende jaren verder invulling geven aan de samenwerking door nog meer concrete projecten te realiseren, aan te sluiten op (toekomstig) beleid en de samenwerking met andere provincies uit te breiden. De coalitie levert zo een structurele bijdrage aan de opgaven voor klimaat, schone lucht en gezond stedelijk leven. Hiermee speelt de coalitie ook in op de toekomstige emissievrije zones in de binnensteden.

Contact

Wil je meer weten over dit initiatief of project?

Verwante Artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *