Hogeschool Utrecht

In 2019 heeft de hogeschool, samen met een aantal partners, het initiatief genomen voor het opzetten van een regionaal logistiek platform.

Wij hebben dat gedaan omdat het voor ons erg belangrijk is om vraag en aanbod binnen het logistieke werkveld op elkaar af te stemmen en bij te dragen aan alle veranderingen die momenteel plaatsvinden binnen de logistiek. De opkomst van e-commerce heeft direct geleid tot e-logistics. Er zijn veel veranderingen gaande op het gebied van robotisering en automatisering. Daarnaast staat er nog een grote transitie op stapel in de verduurzaming van alle transportmiddelen.

Voor onze studenten is het belangrijk dat ze direct kennis maken met het logistieke werkveld, zodat ze worden opgeleid tot volwaardige ‘Young Professionals’ die klaar zijn voor een baan in de logistiek. Het gaat er dus om dat ze bekend zijn met de huidige ontwikkelingen, maar ook kunnen bijdragen aan toekomstige ontwikkelingen. Daarvoor is samenwerking met het bedrijfsleven onontbeerlijk. We zien ook dat er binnen bedrijven veel behoefte is aan logistieke professionals om noodzakelijke veranderingen in het bedrijf vorm te kunnen geven en processen te kunnen sturen en stroomlijnen.

Met de overheid als partner kunnen we ook voldoen aan onze maatschappelijke bijdrage en werken we mee aan de doelstellingen die onze industrie, en daarmee ons land, klaarmaken voor de toekomst.

Klik voor contact

 

Verwante Artikelen