Regio frontrunner in waterstoftransitie

Op 10 mei 2023 is een tweede waterstoftankstation geopend in de provincie Utrecht: in Amersfoort kan er grootschalig waterstof worden getankt en ook elektrisch worden geladen.

Vivianne Heijnen, staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), verzorgde de formele opening van de eerste Fountain Fuel in Nederland. Zij sloot een BMW iX5 Hydrogen voor het eerst aan bij Fountain Fuel.

Vivianne Heijnen: “Het is mooi om te merken dat er zoveel enthousiasme is over waterstof. Nederland is volop bezig met een energietransitie en waterstof gaat daarin van onmisbare waarde zijn, ook in de mobiliteit. Het kabinet heeft daarom in het Klimaatpakket 178 miljoen euro vrijgemaakt voor waterstoftoepassingen op de weg en in de binnenvaart. Uiteindelijk blijft dit een gezamenlijke opgave waar we aan werken, samen met ondernemers en bedrijven. Met dit laad- en tankstation wordt waterstof tanken en elektrisch laden gecombineerd. Een innovatief concept dat volledig emissieloos rijden weer een stapje dichterbij brengt.”

Bestuurders openen de eerste Fountain Fuel door het aansluiten van de nieuwe BMW iX5

Van links naar rechts: Tyas Bijlholt (wethouder Amersfoort), Juergen Guldner (programmamanager Hydrogen BMW), Vivianne Heijnen (staatssecretaris ministerie van IenW), Steef Severijn (directeur Fountain Fuel) en Arne Schaddelee (gedeputeerde provincie Utrecht).

Mobiliteit als aanjager van de waterstofeconomie

In de gesprekken tussen sprekers en het publiek werd ingegaan op de rol die waterstof speelt in de energietransitie. De aanwezigen noemden waterstof in mobiliteit een vliegwiel voor die energietransitie. Arne Schaddelee, als gedeputeerde aanwezig namens de provincie Utrecht, is blij met het tweede waterstoftankstation: “In 2020 zijn we in de provincie gestart met een regionaal waterstofconvenant, dat inmiddels door meer dan 110 partners is ondertekend. Het landelijk streven in het KlimaatAkkoord is om in 2025 vijftig waterstoftankstations te hebben. Onze provinciale ambitie is het openen van vijf tot tien tankstations. Hiermee leveren we in de provincie Utrecht een bijdrage van 10 procent procent van het Klimaatakkoord. En zijn we als regio een ‘frontrunner’ geworden in de waterstoftransitie.”

Bij het waterstof tankstation van leverancier Fountain Fuel kunnen zeventien auto’s per uur tanken. Het duurt drie tot vijf minuten tot de tank vol is.

Voor persinformatie:
[email protected]06 53 21 55 01

Verwante Artikelen