Provincie zet nieuwe stap naar binnenvaart op waterstof

De provincie Utrecht zet een nieuwe stap naar het gebruik van waterstof in de binnenvaart. De provincie heeft op woensdag 6 april 2022 een intentieovereenkomst ondertekend waarmee ze toetreedt tot het ‘RH2INE-netwerk’. RH2INE is een netwerk van publiek private partijen die met elkaar werken aan een emissie-vrije vaarroute van de Rotterdamse haven naar het Duitse Ruhrgebieds.

containerschip op Amsterdam-Rijnkanaal

Ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verscheidene andere partijen uit de transportsector nemen deel aan RH2INE, met als doel om samen waterstof in de binnenvaartsector te stimuleren.

Vanuit de Rotterdamse haven varen heel veel schepen naar het Duitse achterland. Ook het Amsterdam-Rijnkanaal mag er wezen: het is het drukst bevaren kanaal van Europa, en doorsnijdt tevens druk bebouwde gebieden. “Willen we de binnenvaart helpen om te verschonen en te verduurzamen, dan zullen we moeten samenwerken”, aldus Arne Schaddelee, gedeputeerde bij de provincie Utrecht. “Binnen het RH2INE-netwerk onderzoeken en werken partijen aan concrete projecten om de transitie naar waterstof te stimuleren en wat hier in de binnenvaart specifiek voor nodig is. Denk aan overheden, maar ook havenautoriteiten en industriële aanbieders van waterstof.”

Schaddelee vervolgt: “In de binnenvaart hebben de schepen een lange levensduur. Dat betekent dat investeringen in verduurzaming door de schippers op korte en middellange termijn niet snel zijn terug te verdienen. Standaardisatie van technieken, en de bijbehorende schaalvoordelen die de kostprijs van technieken verlagen, zijn daarmee des te belangrijker voor vergroening van de sector. Alleen door samenwerking kunnen we straks voldoen aan het klimaatakkoord, het schone lucht akkoord en het stikstofdossier. Hierdoor krijgen we een schonere leefomgeving.”

Regionaal convenant waterstof

De provincie Utrecht werkt aan een provinciaal netwerk van ‘clean energy hubs’ op de weg en over water met transport op waterstof en elektriciteit. De provincie heeft als doel om voor eind 2025 de mobiliteit te hebben verduurzaamd. Honderden voer- en vaartuigen moeten daarvoor op groene waterstof draaien. Ze heeft onder andere het convenant waterstof in het leven geroepen, dat het gebruik van waterstof stimuleert. Doel voor 2025 is in ieder geval:

  • 5-10 waterstoftankstations
  • 300 vrachtwagens en andere zware voertuigen op waterstof
  • 1500 lichtere voertuigen (zoals personenauto’s en bestelbussen) op waterstof
  • 1-2 vaartuigen op waterstof
  • 2-5 (touring)bussen op waterstof

Contact

Wil je meer weten over dit initiatief of project?

Verwante Artikelen