Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort werkt aan een CO2 neutrale stad en stimuleert duurzame en schone mobiliteit om de luchtkwaliteit (fijnstof en stikstofoxide) in de stad te verbeteren en CO2 neutraal te worden. Stadsdistributie speelt in toenemende mate een rol in de economie en in ons dagelijks leven; we bestellen meer online, en in grotere volumes. Daarnaast zorgt logistiek ervoor dat ondernemers tijdig hun artikelen ontvangen, dat afval wordt opgehaald en dat verbouwingen van de benodigde spullen worden voorzien. Als we niets doen aan stadsdistributie en het door laten gaan zoals het nu gaat, levert dat op den duur steeds meer problemen op; slechte luchtkwaliteit, gezondheidsschade, en verminderde leefbaarheid en bereikbaarheid van de (binnen)stad.

Als mede oprichters van het Logistiek Platform Utrecht (LPU) richten we ons samen op het verminderen van vervoerskilometers en overlast (lucht en geluid), en verduurzamen van de distributie. Ambities voor stadsdistributie behalen we door het beter inrichten van het logistieke proces (over de gemeentegrenzen heen), door meer samen te werken met partners in de logistieke keten en door schone voertuigen in te zetten. Iedere categorie distributie vraagt om een eigen aanpak, en niet op alle onderdelen is evenveel winst te behalen. Het veranderen en verduurzamen van bevoorrading is een gezamenlijke opgave waarbij de LPU van toegevoegde waarde is.

Klik voor contact

Verwante Artikelen