Provincie Utrecht

Provincie Utrecht is één van de oprichters van het LPU. De logistieke sector is belangrijk voor de provincie Utrecht. Naast de grote werkgelegenheid die de sector met zich meebrengt is de aanwezigheid van een goede logistieke sector belangrijke voor een goed vestigingsklimaat. Zowel in directe als in indirecte zin is de logistieke sector dus van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in de provincie Utrecht. Provincie Utrecht houdt hier rekening mee in haar economisch beleid door de groei van de sector zo goed mogelijk te faciliteren.

De groei van de logistieke sector heeft echter ook negatieve gevolgen. De groei van goederenstromen zorgt voor een toenemende drukte op voornamelijk het wegennet, met files en toenemende vervuiling als gevolg. Het is daarom zaak om deze goederenstromen te verduurzamen.

Om deze verduurzaming van het goederenvervoer te faciliteren heeft Provincie Utrecht het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer opgesteld. Dit programma bevat een groot aantal initiatieven om de uitstoot van de logistieke sector te verminderen. Binnen deze initiatieven is samenwerking van groot belang. Met de oprichting van Logistiek Utrecht wil Provincie Utrecht de samenwerking en kennisdeling stimuleren en toegankelijker maken voor bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen.

Klik voor contact

 

Verwante Artikelen

Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht is één van de oprichters van het Logistiek Platform Utrecht (LPU). Wij zijn een overheidsinstelling actief in het faciliteren, stimuleren, reguleren en informeren…

KennisDC Logistiek

In het KennisDC Logistiek werken zeven hogescholen met een opleiding logistiek, waaronder Hogeschool Utrecht, samen met de regionale stakeholders in het (door)ontwikkelen van kennis- en…