Dinsdag 24 oktober organiseerde het logistiek Platform Utrecht (LPU) een bijeenkomst in Woerden voor ondernemers in- en om Woerden. Het thema betrof de energiecongestie en welke problemen én oplossingen we op de middellange termijn rond het energienetwerk mogelijkerwijs kunnen verwachten. Een actueel thema ook voor de logistieke sector in verband met de energietransitie waar we voor staan. Een dertigtal ondernemers was aanwezig voor de presentaties van de genodigde sprekers.

Regio-bijeenkomst LPU – 24 oktober 2023

Dinsdag 24 oktober organiseerde het logistiek Platform Utrecht (LPU) een bijeenkomst in Woerden voor ondernemers in- en om Woerden. Het thema betrof de energiecongestie en welke problemen én oplossingen we op de middellange termijn rond het energienetwerk mogelijkerwijs kunnen verwachten. Een actueel thema ook voor de logistieke sector in verband met de energietransitie waar we voor staan. Een dertigtal ondernemers was aanwezig voor de presentaties van de genodigde sprekers.

Vanuit de provincie Utrecht was dhr. H. Rijnten (Procesmanager Netcongestie) aanwezig om de ontwikkelingen rond het stroomnet toe te lichten in relatie tot de logistieke sector:
• De vraag naar elektriciteit groeit sterk
• De verwachte autonome groei van de vraag wordt kennelijk eerder bereikt dan oorspronkelijk gedacht.
• De eerder bedachte groei van het elektriciteitsnet is dus mogelijk voor de langere termijn niet toereikend.
(Gecontroleerde) storingen zijn op termijn niet uit te sluiten, tenzij we sterker uitbreiden dan oorspronkelijk
voorzien, en/of met slimme oplossingen voor samenwerking komen, ook in de logistieke sector.

Vanuit het MRA-Elektrisch was dhr. Maarten Linnenkamp (Project manager for Electric Transport and Charging Stations in Noord-Holland, Flevoland and Utrecht) aanwezig die aangaf wat zijn organisatie doet om tegemoet te komen aan de vraag naar elektrische laadvoorzieningen:
• MRA-Elektrisch is in de MRA regio nauw betrokken bij de aanleg openbaar laadnetwerk.
• MRA-Elektrisch staat voor creatief denken, delen en doen.
• Support, samenwerken en kennis delen om gezamenlijk de volgende stap richting toekomst te zetten.

Meer informatie over MRA-Elektrisch: www.mra-e.nl

Na het presentatiegedeelte was er onder het genot van een hapje en een drankje na te praten over dit thema (en andere thema’s), en de rol die het LPU wil spelen in informatie uitwisseling rond logistieke thema’s niet alleen rond de grote steden, maar ook breed binnen de gehele provincie Utrecht.

Samen naar een nieuwe toekomst.

Verwante Artikelen